Hore

GDPR PRIVACY NOTICE: ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB – SPOLOČNOSŤ L.A. MEDICAL, S.R.O. A INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

Spoločnosť L.A. MEDICAL, s.r.o. teší, že ste navštívili jej webovú stránku.

Radi by sme Vás uistili, že spoločnosť L.A. MEDICAL, s.r.o. so sídlom na adrese Cintorínska 2702/13, 921 01 Piešťany, IČO: 54 732 069, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 52142/T (ďalej len „L.A.MEDICAL“ alebo „my“), venuje maximálnu možnú pozornosť zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Okrem Nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, či pri spracovaní vystupujeme v úlohe prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, komu môžeme osobné údaje poskytovať, a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Meno prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje:

L.A. MEDICAL, s.r.o. so sídlom na adrese Cintorínska 2702/13, 921 01 Piešťany, IČO: 54 732 069, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 52142/T

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, obráťte sa na nás na emailovej adrese: info@lamedical.sk

Aké údaje spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

  • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, prípadne iné kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, keď nás oslovíte emailom.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

  • bez vášho súhlasu, z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
  • na základe vášho súhlasu.

Účely spracovania

  1. Pokiaľ nám udelíte súhlas na používanie Vašich osobných údajov na komunikáciu s Vami

Ak nám udelíte súhlas na komunikáciu s Vami formou emailu, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vyhlásenia na adresu spoločnosti alebo na emailovú adresu určenú na tento účel info@lamedical.sk
V prípade, ak súhlas neodvoláte, osobné údaje na tento účel používame po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

2. Pokiaľ navštívite náš web – využívanie súborov cookies a ďalších technológii

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

  • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, prípadne iné kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, keď nás oslovíte emailom.