Hore

Overené pacientmi v klinickom skúšaní

PROTRIO® má dostupné klinické štúdie pre obsiahnuté látky aj pre celkovú účinnosť a bezpečnosť produktu.

Čo hovorí veda

PROTRIO® má účinnosť a bezpečnosť potvrdenú v klinických štúdiách na viac ako 3000 pacientoch.

Klinická štúdia – rok 2022

Sledovaných 2990 pacientov so syndrómom dráždivého čreva.

U pacientov bolo pozorované významné zlepšenie vo všetkým sledovaných parametroch – závažnosť bolesti brucha, plynatosť, hnačky, zápcha, naliehavé nutkanie na stolicu, nevoľnosť a zvracanie. 94 % pacientov deklarovalo pokračovanie v užívaní a 89% by odporučilo užívanie produktu iným pacientom so syndrómom dráždivého čreva.

Pozrieť štúdiu: Gastroenterology Review 2022

Významné zlepšenie gastroenterologických príznakov po 3 mesiacoch užívania v porovnaní s východiskovým stavom.

Významne vyššia spokojnosť pacientov s užívaním v porovnaní s predchádzajúcimi produktmi.

 

Klinická štúdia – rok 2020

Sledovaných 68 pacientov so stredne ťažkým a ťažkým syndrómom dráždivého čreva (IBS).

U pacientov, ktorí užívali produkt v porovnaní s tými pacientmi, ktorí užívali placebo (produkt bez účinku) bolo pozorované významné zlepšenie  – upravil sa pocit neúplného vyprázdňovania, plynatosť, bolesť brucha, tlak a bolesť pri vyprázdňovaní, hnačka. Pacienti, ktorí užívali produkt udávali celkové zlepšenie v závažnosti príznakov ochorenia (hodnotené pomocou medzinárodných škál IBS-SSS a IBS-GIS) a dostatočnú úľavu od príznakov, ktoré ich trápili. Produkt bol dobre tolerovaný.

Pozrieť štúdiu: Nutrients 2020

Zlepšenie gastroenterologických príznakov u pacientov, ktorí užívali produkt v porovnaní s tými čo užívali placebo.

Zlepšenie príznakov spojených s bolesťou brucha u pacientov, ktorí užívali produkt v porovnaní s tými čo užívali placebo.

V škále IBS-SSS je zlepšenie definované ako 50-bodové zníženie príznakov v porovnaní so základným stavom.

Klinická štúdia – rok 2013

Sledovaných 66 pacientov so syndrómom dráždivého čreva.

U pacientov, ktorí užívali produkt v porovnaní s tými pacientmi, ktorí užívali placebo (produkt bez účinku) bolo pozorované významné zlepšenie symptómov – zníženie frekvencie bolesti brucha, bolesti počas defekácie, zlepšenie vyprázdňovania a zlepšenie konzistencie stolice.

Pozrieť štúdiu: Colorectal Dis. 2013

Významné zlepšenie gastroenterologických príznakov u pacientov, ktorí užívali produkt v porovnaní s tými čo užívali placebo.

Napísali o nás